fredag 25. november 2011


En stor gammel bøtte med lokk,  super til  å oppbevare leker i.

1 kommentar: